Έχετε αναρωτηθεί τι θα γινόταν αν ο τρόπος με τον οποίο συνδέονταν οι λάμπες του σπιτιού μας ήταν στη σειρά(Σύνδεση κατά σειρά);Μετακινώντας τους διακόπτες από τη μια θέση στην άλλη μπορούμε να δούμε πότε ανάβουν οι λάμπες του σπιτιού αν συνδέονταν κατά σειρά.