Όταν τελείωσουμε αυτές τις ενέργειες η βελόνα που υπάρχει στο κέντρο στρίβει προς το κλάσμα που είναι το μεγαλύτερο. Μπορούμε να τοποθετήσουμε ως αριθμητές και παρονομαστές όποιον αριθμό θέλουμε.Με το κουμπί "Απ' την αρχή" μηδενίζουμε τους αριθμούς που έχουμε πληκτρολογήσει και η εφαρμογή είναι έτοιμη να δεχτεί νέα δεδομένα. Η εφαρμογή με τις αναγκαίες τροποποιήσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.